Shamsen brinner för integration. Flera av våra kunder är nyanlända familjer med barn som är i behov av personlig assistans. Föräldrarna i familjerna arbetar ofta som assistenter till sina egna barn. Det är svårt att lära sig svenska och bli en del av samhället när arbetet gör att mycket tid spenderas i det egna hemmet.

För att motverka utanförskap har vi på Shamsen därför under året anordnat aktiviteter där familjer med olika bakgrunder får en chans att umgås och göra något roligt tillsammans. Vi har bland annat åkt skidor, besökt ridhuset och firat midsommar tillsammans. Projektet ger nyanlända familjer ökat tillträde till det svenska samhället genom att de tillsammans med andra familjer deltar i aktiviteter som förknippas med den svenska kulturen.