Varje dag på ditt sätt

Det är ditt liv och din vardag det handlar om. Shamsen assistans vill skapa möjligheter för människor med funktionsnedsättning att leva ett så rikt liv som möjligt i en fungerande vardag. För våra assistenter är det brukarens perspektiv och prioriteringar som kommer i främsta rummet. Brukaren erbjuds tryggheten i att möta assistenter som han eller hon känner igen och kan bygga en relation med.

Två nyckelord i vår verksamhet är kontinuitet och trygghet. Vi har assistenter som arbetat länge hos oss och även en fast vikariepool, vilket bidrar till kontinuitet både för anställda och brukare. Trygghet handlar om allt från att brukaren (eller god man) har kontroll över sin ekonomi, till att brukaren kan få äta den mat han eller hon är van vid och tycker om. Eftersom Shamsen assistans sköter all administration blir fokus för brukare och assistent att verka för en värdefull vardag.

Mångfald

För oss på Shamsen assistans betyder mångfald att våra assistenter är flexibla och kan anpassa sig efter brukaren, oavsett funktionsnedsättning eller kulturell bakgrund. Hos våra personliga assistenter finns en etnisk mångfald och breda språkkunskaper (svenska, arabiska, turkiska och somaliska). Att ha förståelse för variationer som kan bero på såväl mentalitet som kulturell bakgrund är för oss mångfald – i praktiken.