Om företaget

Shamsen assistans är ett litet, personligt och färgstarkt företag som har sitt kontor i Gagnef och erbjuder sina tjänster till brukare runt om i Sverige.

Shamsen assistans bildades 2006 av Nagla Negm El Din, som kommit från storstaden Kairo till Sverige och det lilla samhället i Dalarna. Nagla hade egen erfarenhet av personlig assistans utifrån ett anhörigperspektiv. Hon såg möjligheterna att själv kunna medverka till en personlig assistans, som på ett tydligt sätt utgår ifrån brukarens behov och önskemål.

På kontoret i Gagnef sköts all administration, som till exempel löneutbetalning, ekonomisk redovisning samt arbetsmiljö- och personalfrågor. Shamsen assistans har bred erfarenhet av myndighetskontakter, och kan hjälpa till vid behov. Utöver detta är det viktigt för oss att kontinuerligt utbilda och kompetensutveckla våra assistenter inom företaget.

banner_pers

Shamsen – om namnet

Shams betyder sol på arabiska och tillsammans med den svenska ändelsen -en blir det Shamsen, alltså Solen. Namnet står för en blandning mellan det svenska och det arabiska och vill spegla kärnan i företaget. Solen blir en koppling till ljus och omsorg – alltså något som lyser upp tillvaron. Logotypen visar solguden Ra från den egyptiska mytologin, som ofta gestaltas som en man med falkhuvud med solskivan ovanför huvudet