Att få personlig assistans

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt kapitel 51 Socialförsäkringsbalken (SFB). Efter att ansökan om personlig assistans är inskickad gör kommun och/eller Försäkringskassan en bedömning utifrån vissa kriterier.

För att ha rätt till personlig assistans måste du uppfylla följande:

Tillhöra personkretsen enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Inte var äldre än 65 år när du ansöker.

Uppfylla de grundläggande behoven.

Vad innebär det att tillhöra en personkrets?

Personkrets 1 är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 är personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller sjukdom.

Personkrets 3 är personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar bestående svårigheter i den dagliga livsföringen.

Inte vara äldre än 65 år när du ansöker

Du måste ansöka om assistans innan du har fyllt 65 år. Du får behålla din assistans efter 65 års ålder men kan inte få fler timmar även om du skulle behöva det.

Att uppfylla de grundläggande behoven

Du måste även behöva hjälp med någon eller några av de grundläggande behoven. Till dessa räknas:

Personlig hygien – om du behöver hjälp med att tvätta dig, gå på toaletten, borsta tänderna, att duscha, för att nämna några exempel.

Måltider – om du behöver hjälp med att föra mat och dryck till munnen.

Klä av sig och klä på sig.

Kommunikation – om du har svårigheter att kommunicera med andra människor och göra dig förstådd.

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig och din funktionsnedsättning.

Hur går ansökan till?

Tror du att du eller personen som ska ansöka om personlig assistans tillhör en av personkretsarna har ni möjlighet att ansöka om det både hos Försäkringskassan och den kommunen man är folkbokförd i.

Blir du kund hos Shamsen Assistans är vi självklart behjälpliga med ansökan om du vill.