Rätten till personlig assistans

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt kapitel 51 i Socialförsäkringsbalken (SFB). För att ha rätt till personlig assistans måste du uppfylla följande:

  • Tillhöra en personkrets enligt LSS
  • Inte var äldre än 65 år när du ansöker
  • Uppfylla de grundläggande behoven

För att läsa mer om vad som krävs för att beviljas assistans kan du besöka Försäkringskassan.

 


Behöver du hjälp med din ansökan?

Personlig assistans i Dalarna

 

 

Kontakta oss så hjälper vi dig!